Domácí péče při Poliklinice Bor

Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním (domácím) prostředí kvalifikovanými pracovnicemi. Je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, udržení soběstačnosti i zmírnění utrpení nemocného člověka. Obvykle se jedná o ty pacienty, kteří by bez existence domácí péče byli hospitalizováni nebo umístěni do ústavu sociální péče. Péče není omezena věkem pacienta a je hrazena ze zdravotního pojištění. Za nemocným chodí speciálně školená sestra. Ve zvláštních případech lze rozšířit frekvenci péče až na pět hodin denně.

Zdravotní stav pacienta je pravidelně konzultován s ošetřujícím lékařem.

 

Poskytované služby:

  • podávání léků, aplikace injekcí,
  • zaučování v aplikaci inzulínu, kontroly glykémie u diabetiků,
  • měření tlaku (eventuelně EKG), odběry krve, moče a výtěrů k laboratorním vyšetřením,
  • převazy (pooperačních ran, po úrazech), ošetření a převaz bércových vředů, ošetření proleženin, péče o kůži,
  • přiložení eventuálně výměna stomických pomůcek,
  • ošetřovatelská rehabilitační péče.

Na další, hrazené péči je možné se domluvit s paní Benáčkovou.

 

Pracovní doba:

oddělení domácí péče je obvykle 7.00 – 15.30, sobotní a nedělní návštěvy podle potřeby pacienta a doporučení lékaře,

zdravotní sestry poskytující zdravotní péči klientům v domácím prostředí a jsou k zastižení na telefonu:

Benáčková Zdeňka – odpovědná za provoz domácí péče: 739 052 666

Jiroušková Hana:   739 053 111

Andrlová Markéta: 739 623 037

zázemí zdravotních sester domácí péče: tel. 374 704 177,

možná  komunikace  přes recepci polikliniky tel. 374 704 111.