Poliklinika Bor

Poliklinika je zdravotnické zařízení města a jako taková by měla sloužit všem občanům. Jsou zde soustředěny prakticky všechny ambulantní zdravotnické služby poskytující komplexní zdravotní péči.

poliklinika borZastoupeny jsou zde tři ordinace praktických lékařů pro dospělé, dvě ordinace praktických lékařů pro děti, dvě závodní ordinace, které zajišťují pro většinu závodů v regionu závodní preventivní péči. Od 17 hodin do 22 hodin pokrývá provoz LSPP ve všední dny, v pátek končí ordinace praktických lékařů v 15 hod. LSPP poté zajišťuje péči v pátek pacienty až do 22 hodin, v sobotu pak od 7.00 hod. do neděle do 22.00 hodin nepřetržitě. Pro dětské pacienty je LSPP v nemocnici v Plané v době od 16 do 7 hodin. Znamená to, že své zdravotní problémy řeší každý se svým registrujícím lékařem, pouze pokud nemá ordinaci a dojde k akutnímu problému, je možné navštívit jiného lékaře (informace v recepci polikliniky) nebo po 17. hod. LSPP. Po 22 hodině v případě závažných problémů možno volat 155 nebo LSPP Tachov tel. 374718155, která v tuto dobu zajišťuje LSPP pro celý okres.

K dalším zdravotnickým provozům patří tři ordinace zubních lékařů s pracovištěm zubní protetiky. Specializovanou péči o ženy včetně poradny pro těhotné je možné využít 2x týdně. Dalšími odbornými ordinacemi jsou interna, diabetologie, kožní, psychiatrie, oční, neurologie, chirurgie, ortopedie, urologie, ORL, kardiologie + ECHO, zátěžové EKG + holterizace TK + EKG, RHC ambulance a pracoviště, logopedie. Zázemí pro zdravotnické provozy tvoří komplement RTG + SONO, laboratoř (biochemická), komplexní zdrav, péči doplňuje tzv. HOME CARE = domácí péče, která zajišťuje odbornou ošetřovatelskou péči nemocným v domácím prostředí. Pro zabezpečení potřeb nemocných a pohybově omezených klientů provozuje poliklinika pečovatelskou službu. Pečovatelská služba poskytuje kvalitní pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytuje zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti i zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V této sféře se pohybuje i „Domov pro seniory", který v současné době provozuje Charita. Ta nabízí svým klientům úplnou péči i s bydlením.

Zdravotnické provozy doplňuje soukromé  Dermatologické centrum - laserová a korektivní dermatologie.  V provozu je také pracoviště pečující o tělo - masáže, kosmetika, pedikura, manikura.

Naším přáním je vytvořit kulturní a příjemné prostředí pro naše klienty i pro zdejší pracovníky.

Hana Bultasová
 

_________________________________________________________________________________________________

Datová schránka id : 35vpycj

AKTUALITY

Aktuální informace pro naše pacienty

Mimořádná opatření:

Provoz budovy  7.00 - 17.00 hod.

 

Úterý   4.5.2021

Středa  5.5.2021

Pátek    7.5.2021

proběhne očkování  COVID - 19

od 8.00  -  17.00 hod.

 

 

 

Mgr.Michaličková, log.poradna

od 19.3.2020 do odvolání zastaven provoz poradny   

 

LSPP pro děti a dorost- stěhování z Plané

Tel:    374 718 183

Nové sídlo: Dětské oddělení při Poliklinice Tachov


 

MUDr.Bultasová Hana

Antigenní testy - po objednání  e-mailem :

mudr.bultasova@poliklinikabor.cz

Provádí  antigenní testy SARS-CoV2 u námi registrovaných pacientů po předchozím objednání.

 

MUDr.Střeštíková Helena

Provádí antigenní testy SARS-CoV2 u registrovaných pacientů po předchozím

objednání.

MUDr.Mádr,interní odd.

dovolená: 24.5. ,  27.5.2021

MUDr.Nepraš, ortoped. odd.

dovolená : 6.5.2021

MUDr.Bešťák

dovolená: 3.5.  -  7.5.2021

zástup: 3.,4.,5.5. - MUDr.Bultasová
               6., 7.5.   - MUDr.Střeštíková

MUDr.Petrášová, kožní odd.

dovolená: 17.5.2021

31.5.2021  ordinace  od 13.00  - 15.00 hod.

MUDr.Kubínová

dovolená: 17.5. - 19.5.2021

MUDr. Kačerová, oční odd.

dovolená : 26.5.2021

MUDr.Žáčková, psychiatrické odd.

dovolená: 6.5.2021

MUDr.Bartůněk, kardiologické odd.

dovolená : 4.5.2021

dovolená : 21.5.  -  28.5.2021
 

 

 

 

 

 

 


lékárna doktor max

Provozní doba lékárny na poliklinice

Pondělí - Pátek 7.30 - 17.00
Sobota 9.00 - 11.00
Podrobnosti o lékárně