Poliklinika Bor

Poliklinika je zdravotnické zařízení města a jako taková by měla sloužit všem občanům. Jsou zde soustředěny prakticky všechny ambulantní zdravotnické služby poskytující komplexní zdravotní péči.

poliklinika borZastoupeny jsou zde tři ordinace praktických lékařů pro dospělé, dvě ordinace praktických lékařů pro děti, dvě závodní ordinace, které zajišťují pro většinu závodů v regionu závodní preventivní péči. Od 17 hodin do 22 hodin pokrývá provoz LSPP ve všední dny, v pátek končí ordinace praktických lékařů v 15 hod. LSPP poté zajišťuje péči v pátek pacienty až do 22 hodin, v sobotu pak od 7.00 hod. do neděle do 22.00 hodin nepřetržitě. Pro dětské pacienty je LSPP v nemocnici v Plané v době od 16 do 7 hodin. Znamená to, že své zdravotní problémy řeší každý se svým registrujícím lékařem, pouze pokud nemá ordinaci a dojde k akutnímu problému, je možné navštívit jiného lékaře (informace v recepci polikliniky) nebo po 17. hod. LSPP. Po 22 hodině v případě závažných problémů možno volat 155 nebo LSPP Tachov tel. 374718155, která v tuto dobu zajišťuje LSPP pro celý okres.

K dalším zdravotnickým provozům patří tři ordinace zubních lékařů s pracovištěm zubní protetiky. Specializovanou péči o ženy včetně poradny pro těhotné je možné využít 2x týdně. Dalšími odbornými ordinacemi jsou interna, diabetologie, kožní, psychiatrie, oční, neurologie, chirurgie, ortopedie, urologie, ORL, kardiologie + ECHO, zátěžové EKG + holterizace TK + EKG, RHC ambulance a pracoviště, logopedie. Zázemí pro zdravotnické provozy tvoří komplement RTG + SONO, laboratoř (biochemická), komplexní zdrav, péči doplňuje tzv. HOME CARE = domácí péče, která zajišťuje odbornou ošetřovatelskou péči nemocným v domácím prostředí. Pro zabezpečení potřeb nemocných a pohybově omezených klientů provozuje poliklinika pečovatelskou službu. Pečovatelská služba poskytuje kvalitní pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytuje zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti i zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V této sféře se pohybuje i „Domov pro seniory", který v současné době provozuje Charita. Ta nabízí svým klientům úplnou péči i s bydlením.

Zdravotnické provozy doplňuje soukromé  Dermatologické centrum - laserová a korektivní dermatologie.  V provozu je také pracoviště pečující o tělo - masáže, kosmetika, pedikura, manikura.

Naším přáním je vytvořit kulturní a příjemné prostředí pro naše klienty i pro zdejší pracovníky.

Hana Bultasová
ředitelka Polikliniky Bor

_________________________________________________________________________________________________

Datová schránka id : 35vpycj

AKTUALITY

Aktuální informace pro naše pacienty

Mimořádná opatření:

Provoz budovy  7.00 - 17.00 hod.

 

Mgr.Michaličková, log.poradna

od 19.3.2020 do odvolání zastaven provoz poradny              

MUDr.Procházka, zubní odd.

od 9.11.2020 do odvolání  jen po telefonické

domluvě na t.č.  374 704 133

MUDr.Kokay, SONO

dovolená: 4.12.2020

MUDr.Střeštíková

dovolená: 8.12. - 11.12.2020

zástup: 8.12. - 9.12.2020   MUDr.Bultasová

              10.12. - 11.12.2020  MUDr.Bešťák 

MUDr.Kačerová, oční odd.

dovolená:   23.12.,  28.12.,  30.12.2020

MUDr.Bešťák

dovolená: 21.12. 23.12.2020

zástup:    MUDr.Bultasová

MUDr.Kubínová

dovolená: 14.12.,  28.12. - 31.12.2020

MUDr.Hranička, rehabilit. odd.

dovolená: 22.12. - 23.12.2020

MUDr.Velík , ORL

dovolená: 29.12., 31.12.2020

 

 

 

 

 


lékárna doktor max

Provozní doba lékárny na poliklinice

Pondělí - Pátek 7.30 - 17.00
   
Podrobnosti o lékárně