Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba se podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách zaregistrovala u Krajského úřadu v Plzni.

Název poskytovatele

Poliklinika Bor
Přimdská 501, 348 02 - Bor

Správa

Bc. Petra Štíbrová
+420 374 704 152, pec.sluzba@tamail.cz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Druh poskytované služby

pečovatelská služba Poliklinika Bor je příspěvková organizace Města Bor. Od roku 1997 převzala po delimitaci pečovatelskou službu.

Organizace poskytovala obyvatelům základní péči a další hrazené služby a to zejména rozvoz stravy. Současná pečovatelská služba při Poliklinice Bor poskytuje terénní nebo ambulantní služby osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve středisku budovy Polikliniky Bor.

Služba obsahuje tyto činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • poskytování dalších fakultativních služeb, souvisejících s poskytováním pečovatelské služby
 • sociální poradenství v rozsahu základního sociálního poradenství podle § 37 odst.2 zák.č.108/2006

Působnost organizace

Pečovatelská služba při Poliklinice Bor zajišťuje pečovatelské služby tak, že je zachována důstojnost člověka a je respektováno jeho soukromí a svobodná vůle. Umožňujeme uživatelům služby setrvat v domácím prostředí co nejdéle.

Služba je poskytována

 • v domácnostech na území města Bor a spadajících obcích, města Přimda, obce Staré Sedliště, Staré Sedlo, městyse Stráž, obce Třemešné
 • ve středisku pečovatelské služby na Poliklinice Bor, Přimdská 501, 348 02 Bor 

Dostupnost služby

 • pondělí až pátek 7.00 hodin až 15.30 hodin

Cíle pečovatelské služby

 • poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci a podporovat proces
 • začleňování osob zpět do společnosti
 • poskytovat pomoc způsobem, který vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých
 • osob, působit na ně aktivně ve směru rozvoje jejich samostatnosti, i k takové činnosti, která vede k dlouhodobému setrvání v přirozeném prostředí
 • zajištění dostupnosti, efektivnosti, kvality, bezpečnosti a hospodárnosti této sociální služby
 • pečovatelskou službu poskytovat v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob

Cílová skupina osob, kterým je pečovatelská služba poskytována: Pečovatelská služba poskytuje terénní nebo ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Jedná se o tyto okruhy osob

 • osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech,
 • osoby s přidruženou tělesnou vadou pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek
 • osoby, které jsou částečně nebo zcela nesoběstačné při pohybu a sebeobsluze,
 • osoby, které potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou základní péči

Materiální a technické zabezpečení služby:

organizace má ve správě movitý majetek ve vlastnictví Města Bor.


V budově Polikliniky Bor je středisko, které je vybaveno prostorem pro ošetření končetin, pro masáž, koupelnou pro očistu těla s vanou a sprchou. V souvislostí s poskytováním dalších služeb je tu prádelna, místnost pro skladování a očistu termonosičů jídla, sklad kompezačních pomůcek.

Přístup do budovy je bezbariérový, rovněž přístup do místností, které slouží přímo pro klienty je bezbariérový. Prostory jsou ve stavu způsobilém pro účel výše uvedený a ve stavu způsobilému pro běžné a obvyklé užívání. Rozvoz stravy je zajišťován upraveným vozidlem

Kontaktní formulář

Do pole "Vaše zpráva" prosím uveďte mimo jiné také jméno opečovávané osoby, pokud to povaha Vašeho dotazu vyžaduje.

Rychlý kontakt

Poliklinika Bor
Přimdská 501
348 02 Bor
Česká republika

Recepce:
+420 374 704 111

Lékařská služba první pomoci
+420 374 704 155

Panel nástrojů pro slabozraké
Vytvořeno na Webmium.cz | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů